disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Somnium tekst en training niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

Somnium tekst en training aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van:

  • de informatie die op deze site te vinden is;
  • de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag zonder schriftelijke toestemming van Somnium tekst en training geen gebruik worden gemaakt. Bronvermelding wordt, na toestemming, als een vereiste gesteld.