Voor het Westfriesgasthuis hebben we in 2015 en 2016 de jaarverslagen geredigeerd: alle informatie, van specialisten, managers, en de RvB, hebben we omgevormd tot een goedlopend geheel, dat ook voor niet-medici (patiënten en bezoekers) goed te volgen is.


westfriesgasthuis_logo1. Kwaliteit & veiligheid: continu verbeteren door middel van Lean

Bij het Westfriesgasthuis vinden we dat goede zorg draait om aandacht: vooral voor patiënten, maar ook voor de manier waarop we ons werk doen. Vanuit die visie hebben we onze ambitie geformuleerd: de beste zorg bieden, die aansluit bij de behoeftes en wensen van iedere patiënt. Oprechte interesse en continu verbeteren zijn daarom waarden die in ons ziekenhuis centraal staan.

Lean
Sinds drie jaar werken we in het Westfriesgasthuis met de Lean-filosofie. Dit houdt in dat we in het hele ziekenhuis continu bezig zijn met kwaliteitsverbetering, door ons voortdurend af te vragen: ‘wat is de toegevoegde waarde voor de patiënt?’ De Lean-filosofie is gebaseerd op het idee dat je processen die geen waarde toevoegen, beter kunt opheffen; ze leiden tot verspilling van menskracht en middelen en de klant wordt er niet beter van.

In 2015 werd het Westfriesgasthuis uitgeroepen tot het meest gastvrije ziekenhuis van Nederland. De jury roemde daarbij vooral het feit dat we gebruik maken van Lean om het belang van onze patiënten voorop te stellen.

Maar we hebben meer gedaan om (de kwaliteit van) onze zorg te verbeteren. We hebben:

• bij andere ziekenhuizen gekeken, om te kijken hoe zij de Lean-filosofie toepassen;
• patiënten gevolgd in de zorgketen: hoe loopt bijvoorbeeld het traject, huisarts – ziekenhuis – verpleeghuis;
• waardestroomanalyses gemaakt: waar voeg je waarde toe en waar niet?
• interne werkbezoeken gehouden: medewerkers kijken bij en leren van elkaar, de raad van bestuur bezoekt elke week een afdeling;
• Lean-on-me-lunches georganiseerd: tijdens de lunch samen de uitkomsten van projecten bespreken en leren van elkaars bevindingen;
• honderden medewerkers geschoold op het gebied van Lean.

wfg-chart-1wfg-chart-2

Aantal Lean-werkbezoeken door raad van bestuur: 40

Patiëntervaring
De patiënt écht kennen, dat is onze ambitie. Alleen dan weten wij wat van waarde is voor onze patiënten, en kunnen we onze zorg dusdanig vormgeven dat het aansluit bij hun wensen en behoeftes.

Om de behoeftes en de ervaringen van patiënten goed in kaart te brengen, verzoeken we ze om een (digitale) vragenlijst in te vullen. Eén van de vragen hierop is of de patiënt het Westfriesgasthuis zou aanbevelen aan familie en vrienden. Deze vraag wordt over het algemeen positief beantwoord: de gemiddelde score in 2015 is een 8,1.