• 40% van de Nederlanders begrijpt alleen teksten die hoofdzakelijk bestaan uit veelvoorkomende, alledaagse of aan hun werk gerelateerde taal. Ze begrijpen ook beschrijvingen van gebeurtenissen, gevoelens en wensen. (taalniveau B1)
  • 20% van de Nederlanders begrijpt ook artikelen en verslagen over eigentijdse problemen, en eigentijdse literaire verhalen. (taalniveau B2)
  • 15% van de Nederlanders begrijpt complexe feitelijke en literaire teksten, en waardeert het gebruik van verschillende stijlen. Zij begrijpen gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op hun werk- of interessegebied. (taalniveau C1) [1]

En dan nu het meest interessante: 75% van alle teksten wordt geschreven op C1 niveau, terwijl maar één op de zes Nederlanders dat begrijpt. Een gemiste kans dus, voor bedrijven, overheden en iedereen die dénkt informatie helder over te brengen.

U kunt uw teksten tamelijk eenvoudig concretiseren en verkorten met de volgende tips:

Ongeveer vijftien woorden per zin, zes regels per alinea

Hou de zinnen kort. Niet allemaal natuurlijk, want dan wordt het een Nijntje-tekst. Zinnen van gemiddeld vijftien woorden zijn heel prettig en overzichtelijk. Bovendien zijn zinnen van deze lengte voor de meeste lezers in één keer te behappen. Zorg er ook voor dat de alinea’s niet te lang worden: ongeveer zes regels is genoeg. Zo blijft het overzichtelijk.

Vermijd jargon

Woorden die heel gebruikelijk zijn in uw beroepsgroep, zijn voor leken vaak onbegrijpelijk. Vermijd daarom zoveel mogelijk vakspecifieke termen, tenzij u schrijft voor vakgenoten. In dat geval is het juist gek om jargon te vermijden, want dan vraagt iedereen zich af waarom u het beestje niet gewoon bij de naam noemt.

Breng verbanden aan tussen de zinnen

Met woorden als ‘dus, daarom, omdat, maar’ geef je conclusies, redenen, of tegenstellingen weer. Dit soort woorden fungeert als lijm tussen de zinnen. Als de lezer geen verband ziet tussen de ene en de andere zin, is de tekst niet meer begrijpelijk. Een lezer kan immers niet in uw hoofd kijken en uw denkstappen volgen. Maak ze daarom inzichtelijk voor de lezer.

Wilt u snel testen of uw tekst op het goede niveau geschreven is? Op internet vond ik de Leesniveau Tool: een handig hulpmiddel om een goede indicatie te krijgen van het tekstniveau. Daar kunt u zeker uw voordeel mee doen!

 

[1] Bron: accessibility.nl